9 НОЕМВРИ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В EFFIE AWARDS® БЪЛГАРИЯ 2021

9 НОЕМВРИ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В 
EFFIE AWARDS® БЪЛГАРИЯ 2021
9 Ноември 2021

Най-ефективните маркетингови комуникации ще се състезават в две нови категории

Effie България приема заявки за участие в своето четиринадесето издание до днес, 9 ноември. Комуникационната кампания на конкурса тази година прави силно впечатление, като поставя на фокус стойността на наградите Effie за бранша и подчертава международния му характер и значение. Грандиозни брандове от световна величина за първи път застават зад конкурса със своята иконична визия, подчертавайки огромното значение на наградите Effie за цялата индустрия. Техният образ въплъщава идеята за комуникационна ефективност като пряк резултат от взаимодействието на най-високо ниво между маркетинг и реклама, клиент и агенция. 

Наградите Effie са глобален форум с мисия да водят, вдъхновяват и награждават маркетинговата ефективност и професионалистите зад най-ефективните практики. Наградите са отворени за всички агенции, рекламодатели и търговски марки, които искат да бъдат признати за най-ефективните си маркетингови усилия, които са се отличили и са постигнали реални, измерими резултати.

Подбран състав от седемнадесет маркетингови специалисти с доказан опит и професионализъм, представители на комуникационни агенции, рекламодатели, медии, агенции за пазарни изследвания и независим консултант ще оценява най-ефективните маркетингови комуникации, създадени за и реализирани в България в периода 01.01.2020 – 30.09.2021 г. Журито се ръководи от строго определени критерии за оценяване на ефективността на кампанията и поставя четири отделни оценки, анализирайки конкретни елементи на заявката: Пазарна среда, предизвикателства и цели; Инсайт и стратегическа идея; Реализация на идеята, Резултати.

Членовете на журито на Effie България 2021 са:

Весела Апостолова - Изпълнителен директор, Publicis Groupe Bulgaria

Веселин Димитров - Редакционен директор, Forbes България

Гергана Иванова - Управляващ партньор, The Smarts

Грета Колева - Управляващ директор, Graffiti BBDO и Proximity Sofia

Десислава Проева - Директор „Продажби“, bTV Media Group

Диана Симеонова - Директор „Маркетингови комуникации“, Vivacom

Елена Колева - Изследователски директор, агенция Pragmatica

Иван Киров - Творчески директор, McCann Sofia

Иво Алтънов - Управляващ директор, Noble Graphics

Красимира Василева - Sales, Marketing and PR Director, NOVА BROADCASTING GROUP

Мария Тойчева - Strategy Leader STORiO, STORiO: Content Marketing Studio

Мартин Димитров - Основател/Творчески директор, Nitram

Марчела Абрашева - Регионален управляващ директор Kantar за Югоизточна Европа, Kantar

Петя Стоянова - Strategic Marketing Expert. Managing partner Quadra Digital

Силвия Костова - Началник управление „Корпоративни комуникации и

маркетинг“, Пощенска банка

Светлана Димитрова - Frontline Activation Senior Brand Manager,

The Coca-Cola Company

Юлиан Добрев - Създател и директор изследвания, BluePoint - Research and Consulting

 

Представяне на експертите в журито на конкурса е публикувано на уебсайта на Effie България.

 

В четиринадесетото издание на Effie България ще бъдат определени най-ефективните маркетингови комуникации в три специални и пет секторни категории. Новите категории в конкурса, в които журито ще очаква да види блестящо представяне на конкретна бизнес ситуация или предизвикателство, са „Положителна промяна“ и „Малък бюджет“.

 

Подробна информация за правилата, сроковете, таксите и документация за участие в Effie България 2021 е публикувана на уебсайта на конкурса www.effiebulgaria.org.  

Effie Awards България се организират от Българската асоциация на комуникационните агенции. През 2021 година събитието се реализира съвместно с агенция Noble Graphics.

Предстоят още много новини около Еffie Awards България 2021 – следете www.effiebulgaria.org и Effie Bulgaria.


Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.

За EFFIE AWARDS

Effie е международно утвърден стандарт за успешно комуникиран бранд. Повече от 50 години наградите се радват на признание едновременно сред рекламодатели и рекламни агенции. Като глобален символ на успешна маркетингова комуникация, Effie фокусира вниманието върху най-ефективните идеи и насърчава разговор между клиент и агенция относно начините за създаване на работеща реклама.

В наши дни над 50 държави по света организират свои собствени национални конкурси по лиценз на Effie Worldwide Inc., а комуникационните кампании, обхващащи континента, се състезават за наградите Effie Asia Pacific, Effie Europe, Effie Latin America, Effie Middle East, Effie North America и Global Effie.

Effie Awards България се организират от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Конкурсът покрива всички комуникационни канали на българския пазар, за да отличи онези кампании и маркетинговите практики, които са доказали максимална ефективност по измерими критерии.

Инициативите на Effie включват Effie Index, класация на най-ефективните компании и търговски марки по целия свят, и Базата данни с победители на Effie.

За повече информация посетете effie.org и effiebulgaria.org. Следвайте @effieawards в Twitter за новини относно програмите Effie.

Effie® е регистрирана марка на Effie Worldwide, Inc. и се използва с лиценз от БАКА. Всички права са запазени.

За Българската асоциация на комуникационните агенции

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организация. Българската асоциация на комуникационните агенции е създадена като браншова организация, за да способства за утвърждаването на рекламната дейност като важна и неотменна сфера в модерната пазарната икономика, за утвърждаване на положителния имидж на рекламата сред широката общественост и за пространно информиране на обществото по отношение на цялостната комуникационна стратегия и политика на организацията и нейните членове.

Основните цели на Българската асоциация на комуникационните агенции са: да развива и утвърждава високи професионални стандарти и професионална етика сред членовете си без изключение, да защитава професионалните интереси на членовете си пред обществеността, държавни и обществени органи и други юридически лица, да се включи в международния обмен на информация между асоциации и други организации със сходни цели и задачи.

Прочетете още