Доставчик на медийна услуга

Р-22 ЕООД
Адрес: гр. София, ул. “Рикардо Вакарини” 6
Тел: 02/ 951 51 00
E-mail: office@nrj.bg

www.radioenergy.bg

Медиен доставчик РТЕ НЕТ ООД

Адрес: гр. София, ул. Николай В. Гогол 6
Тел: 02/ 957 957 5
E-mail: radio@rtenet.bg

Съвет за електронни медии
Адрес: гр. София, бул. “Шипченски проход” 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg

www.cem.bg