ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

“ENERGY ВАКАНЦИЯ С ЛЮБИМАТА ТИ РАДИОСТАНЦИЯ”

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “ENERGY ВАКАНЦИЯ С ЛЮБИМАТА ТИ РАДИОСТАНЦИЯ” се организира и провежда от радио ENERGY, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

 

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.radioenergy.bg.

 

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след

официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.radioenergy.bg.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията “ENERGY ВАКАНЦИЯ С ЛЮБИМАТА ТИ РАДИОСТАНЦИЯ” се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

4.1. Промоцията стартира на 31.03.2024 г. и продължава до 26.04.2024г. включително.

 

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http://www.radioenergy.bg.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

 

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Radioplay Media Bulgaria, както и членовете на техните семейства.

 

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Желаещите да участват в «ENERGY Ваканция с любимата ти радиостанция», трябва да се регистрират в сайта на Радио ENERGY www.radioenergy.bg. Те трябва да попълнят полетата: Име и фамилия, възраст, град, e-mail, телефон за връзка. След постъпването на рeгистрационните данни, от всички регистрирани, всеки делничен ден, в рамките на играта се теглят по 20 участника.  

Оторизиран представител на Радио ENERGY ще се обади в рамките на играта на изтеглените 20 регистрирани участници от всеки ден и ще ги попита: „Кое радио слушате?”. Ако регистрираният участник отговори: Радио ENERGY, попълнилият формата за регистрация участник попада в списък, от който в края на промоцията, чрез жребий ще бъде изтеглен един участник, който ще спечели 7 дневна почивка за двама в Хасиенда Бийч. Наградата включва:

·  Настаняване в 1-спален апартамент с гледка парк за 2-ма възрастни

·  Ол инклузив пакет: Закуска, обяд и вечеря, с включени питиета на блок маса в основният ресторант. Сервиз на питиета на Пул бар „Барбоса“ между 11:00 и 23:00 ч и леки снаксове от 11:00 до 17:00 ч, шезлонг и чадър на басейна, фитнес на открито, безплатен wifi и детска анимация.

В наградата НЕ се включват:

- лични разходи, разходи за транспорт

Регистрацията в www.radioenergy.bg не гарантира обаждане от страна на радиото. 

Наградата не може да се разменя за левовата й равностойност. Дестинацията и периодът не могат да бъдат по избор. Регистрацията за участие е напълно безплатна.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни  обстоятелства.

 

ЧАСТ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

14.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, електронна поща, SMS или друг начин по време на промоцията и след това.