Времето в България става все по-екстремно

Времето в България става все по-екстремно
Снимка: Thomas Bresson
16 Май 2018

Промените в климата са най-голямата заплаха за природата и човечеството през ХХІ в. Данните показват, че 15-те най-топли години на Земята са били през последните 20 години. В България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.

Климатът южно от Стара планина става все по-средиземноморски, а на север плодородните земи бавно опустяват. Снежните месеци в планините намаляват. Сняг започва да вали след Коледа, а така се променя количеството вода, с което разполагаме през годината.

Много страни започнаха работа за действащо глобално споразумение по промените в климата. Всеки един от нас също може да предприеме стъпки в ежедневието си, с които да ограничи въздействието си върху климата, без да влошава качеството си на живот.В глобален план, ако годишните емисии продължат да нарастват след 2020 г. или дори ако останат на стабилно ниво, температурните цели, установени в Парижкото климатично споразумение, ще бъдат почти неизпълними, казват учените в статия, публикувана в списание "Нейчър". Авторите посочват, че до 2020 г. в шест сектора - енергетика, инфраструктура, транспорт, промишленост, финанси и използването на земята може да бъде постигнат значителен пробив в намаляване на емисиите. 2020 г. ще бъде критична година за установяване на амбициозни цели в областта на климатичните промени 

През 2020 г. възобновяемите енергии трябва да съставляват най-малко 30 процента от световните енергийни доставки. Към 2015 г. те бяха 23,7 процента. Градовете и държавите по света трябват да започнат работа по планове за действие за пълното декарбонизиране на сградите и инфраструктурата до 2050 г., а електрическите коли трябва да съставляват най-малко 15 процента от продажбите на нови коли в глобален план. Към 2016 г. делът им е едва 1 процент. 

Прочетете още